ANBI

Stichting Lambertus Concerten, is door de belastingdienst aangemerkt als culturele ANBI instelling.

Postadres

Kavelaarsstraat 37
5708 JC Helmond

Raad van Toezicht

Ger Koppenens – Voorzitter
Jeroen van der Heijden – Secretaris
Jan Smets – Penningmeester

Directeur

René Coolen

Fiscaal nummer

NL819132950B01

Doelstelling

Het initiëren en organiseren van muzikale projecten, met klassieke muziek als basis, alsmede het samenbrengen van partijen die zich bezighouden met muziek en aanverwante kunsten in projecten met betrekking tot podiumkunst, educatie en maatschappij, alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Beloningsbeleid

De leden Raad van Toezicht ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De directeur krijgt een uurvergoeding, welke door hem per kwartaal gedeclareerd wordt.

Publicatieformulier ANBI

formulier 2022

Jaarverslag

2022

Jaarrekening

2023

Beleidsplan

22-26