Over ons

Wie zijn wij?

De stichting Lambertus Concerten is sinds 2007 actief. De doelstelling is de promotie van klassieke muziek in Helmond en omstreken in de breedste zin van het woord.

Vanaf de start is Lambertus Concerten een podium waar vocale en instrumentale ensembles een plek hebben. De programmering is een mooie mix van Helmondse amateurensembles en internationale professionele topensembles. Dit resulteert in een breed aanbod.

In de loop der jaren is de stichting klassieke muziek steeds breder in gaan zetten en organiseert zij jaarlijks maatschappelijke en educatieve projecten voor jeugd en allerlei groeperingen uit de samenleving. Centraal thema is steeds “Verbinding”.

Want muziek verbindt en is er voor iedereen!

Organisatie

Lambertus Concerten staat onder leiding van René Coolen.
Als algeheel directeur is deze verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Als controlerend orgaan heeft de stichting een Raad van Toezicht, die de directeur ondersteunt bij zijn taken en controle houdt op de gang van zaken.

Daarnaast heeft de stichting een aantal werkgroepen onder aansturing van de directeur, om allerlei zaken in goede banen te leiden. Dit zijn:

  • Administratie
  • Fondsenwerving
  • PR
  • Vrijwilligers

Door inzet van al deze mensen worden de producties tot een succes!