Coro d'Oro

Een koor van goud!

Het idee om klassieke muziek te gaan beoefenen met mensen met een verstandelijke beperking ontstond op een thema-bijeenkomst van de gemeente Helmond en past precies in de visie van Lambertus Concerten. Onder deze doelgroep bestaat ook belangstelling voor klassieke muziek, maar actieve beoefening en concertbezoek is vaak lastig te organiseren. Met dit project brengen we de muziek naar de doelgroep toe en gaan we in een groot verband samen muziek maken.

 

Uitgangspunt was een koor van mensen met en zonder verstandelijke beperking. Samen met de Rimboband werd een groot concert verzorgd.

Door samenwerking met de Openbare Basisscholen Helmond (de Rakt en de Straap) en de Antoon van Dijkschool werd ook de jeugd bij dit project betrokken. Niet alleen in theorie met bewustwording voor deze bevolkingsgroep, maar ook door actief samen te musiceren. Want muziek verbindt!

Vaak wordt deze doelgroep geassocieerd met het levenslied. Echter er bestaat ook een aanzienlijke deel wat van klassieke muziek houdt. Bovendien is het samen zingen en muziek maken altijd een feest, zeker ook voor deze doelgroep. Dat was dan ook het eerste doel!

Het tweede doel was interactie en integratie: zangers met en zonder verstandelijke beperking zongen samen in dit koor, in een repertoire van klassiek tot licht klassiek en wereldmuziek. Met de Rimboband erbij, integreerden we een reeds bestaand initiatief in dit project.

Het derde doel was bewustwording/educatie. De leerlingen van OBSH kregen lessen over mensen met een verstandelijke beperking en schoolkoren hebben stukken samen met de leerlingen van de Antoon van Dijkschool gerepeteerd en uitgevoerd.Het was één groot feest!!